പേജുകള്‍‌

17.3.10

ജീവിതം

http://www.google.co.in/ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്
ഓളങ്ങളില്‍ ചാഞ്ചാടി
ഒഴുകിയൊഴുകി
അവസാനാം
കരയെത്തുമ്പൊഴേക്കും
നനഞ്ഞു കുതിര്‍ന്ന്
ആത്മാവു നഷ്ടപ്പെട്ട്
അങ്ങനെയങ്ങനെ.................


ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്
തടവിലാക്കപ്പെട്ടവന്റെ
അവകാശ സമരം പോലെ
മോചനം കാത്ത്
മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി
ഒടുക്കം
കൈ മാറി സഞചരിച്ച്
അനാഥമാകുന്ന
ഒരു നീണ്ട
ദയാഹരജി



എഴുതിയത്: ഷീജ.സി.കെ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: