പേജുകള്‍‌

9.3.10

ചോക്കു പൊടി

                                             കല്ലിനും
                                                   വിരലിനുമിടയില്‍
ഞെരിഞ്ഞമര്‍ന്ന്
അക്ഷരമെഴുതി,
ചിത്രം വരച്ച്
കൂട്ടിയും കുറച്ചും,
ചിതറി വീണ്
പങ്കിട്ടു പകുക്കാനാകാത്ത
സ്നേഹ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ
ഭൂപടം തീര്‍ത്ത്
വെറും നിലത്ത്....
പിന്നെ.........
കൂട്ടുകാരിയുടെ കവിളില്‍
കുസ്രുതിയുടെ
കോപ്പിവരകളിട്ടങ്ങനെ....


എഴുതിയത്: ഷീജ.സി.കെ

1 അഭിപ്രായം:

Babu - KSA പറഞ്ഞു...

well done thanks

snowrain75 at gmail.com